Hiusalan ammatillinen peruskoulutus (parturi-kampaaja) ja käytännön työkokemusta parturi-kampaajan tehtävistä.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtäviin otettavien henkilöiden on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 7§:n terveydentilaa koskeva selvitys.