Spesio on osa valtakunnallista, kotimaista sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden tuottajaa Honkalampea. Spesio Honkalammen tytäryhtiönä tuottaa valtakunnallisesti avustus- ja hoivapalveluita. Juuremme ovat henkilökohtaisessa avussa, jota olemme tarjonneet vuodesta 2001 saakka tuetulla työnantajamallilla. Henkilökohtaisen avun lisäksi tarjoamme omaishoidon sijaispalvelua, veteraanien ja lapsiperheiden kotipalvelua sekä muita kotiin vietäviä palveluita.

N. 80-vuotias naisasiakkaamme etsii avustajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työtehtäviin kuuluu päivittäisissä toimissa avustaminen (peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc:ssä avustaminen sekä katetrointi), kotityöt (kodin siistiminen ja ruuan laitto), asioinnissa avustaminen ja pienet pihatyöt.

Työ alkaa 29.4.2019. Työaika on 7,5 tuntia päivässä. Palkka 10,70€/tunti+ lisät.

Kiinnostuitko paikasta? Hae työtä osoitteessa https://www.spesio.fi/toihin-meille/avustajahaku/ Lisää viitteeksi työnantajan viite (viite löytyy tiedot-välilehdeltä). Lisätietoa työstä alueen palveluesimieheltä numerosta 0500 616 552.
Työ ei vaadi välttämättä aiempaa kokemusta tai alan koulutusta, asenne ja persoona ratkaisevat. Työhön perehdytetään ennen sen alkua.

Tämä ilmoitus koskee tuetun työnantajamallin mukaista palvelua. Työnantajana toimii avustajaa tarvitseva henkilö itse tai hänen edunvalvojansa.
Spesion rooli on kulkea oppaana ja tarjota tukea ja ohjausta koko työsuhteen ajan molemmille osapuolille sekä huolehtia työnantajamallin mukanaan tuomista velvoitteista, kuten palkanmaksusta ja lakisääteisestä työterveyshuollosta.
Tuetussa työnantajamallissa työsuhteen palkka ja avustajatuntimäärät ovat kunnan määrittelemät. Työnantaja, eli avustettava henkilö, määrittelee itse henkilökohtaisen avun ideologian mukaisesti muun muassa työajat ja työtehtävät ja tekee päätöksen siitä, kuka henkilö työsuhteeseen valitaan.