Harjoittelija Opetushallitukseen (Lukuliike ja monilukutaito)

/Harjoittelija Opetushallitukseen (Lukuliike ja monilukutaito)

Harjoitteluun liittyy omana kokonaisuutena monilukutaitoa käsittelevän artikkelikokoelman viimeistely ja toimitustyö yhdessä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi harjoitteluun voi kuulua tukimateriaalin tuottamista äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen tarpeisiin tai muuta äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen tai taiteen perusopetukseen (sanataide, teatteritaide) kytkeytyvää työtä.

Työtehtävät edellyttävät valmiuksia monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen, aktiiviseen tiedonhankintaan, erilaisten tekstien kriittiseen tulkintaan ja monimuotoisten tekstien tuottamiseen. Tehtävissä onnistumisen edellytyksinä ovat erinomaiset tieto- ja viestintäteknologiset taidot sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi oma-aloitteisuus ja tarkkuus auttavat työtehtävien hoidossa.

Perehtyneisyys äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ja monilukutaidon pedagogisiin kysymyksiin yleissivistävässä koulutuksessa katsotaan eduksi.

Lue lisää Opetushallituksesta ja valtiolla työskentelystä osoitteista www.oph.fi ja www.valtiolle.fi

(Harjoittelupaikka)

Ajankohta ja kesto: 3 kuukautta touko-syyskuun välisenä aikana sopimuksen mukaan. Mahdollisuus aloittaa harjoittelu toukokuun alussa on suotavaa.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1300 euroa kuukaudessa

Harjoittelijoiden määrä: 1

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 05.03.2019

Koulutusalavalinta: Kasvatustieteet ja opettajankoulutus, Kielet ja kääntäminen, Media-, viestintä- ja informaatioala, Muu humanistinen ala, Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, Yhteiskunta- ja hallintotieteet2019-02-12T09:15:10+00:00