Etsimme kuntaamme määräaikaiseen työsuhteeseen vanhempainvapaan ajaksi hallinnon ja yhdyskuntarakenteen toimistosihteerin sijaista

Työtehtäviin kuuluu
– vesi- ja viemärilaitoksen sopimusasiat ja laskutus
– asiakaspalvelu
– talouden seurantatietojen tuottaminen
– yhdyskuntarakennevaliokunnan sihteerinä toimiminen
– työvuorosuunnittelu ja tuntitallennus
– ostolaskujen käsittely
– viestintätehtävät osana kunnan viestintätiimiä
– henkilöstöasioihin liittyvät avustavat työt
– kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessi

Tehtäväkokonaisuuden painotuksia voidaan tarkastella valitun henkilön osaamisen ja ominaisuuksien mukaan.

Jos sinulta löytyy positiivista asennetta, valtavasti oppimisen halua ja mielenkiintoa kuntatyötä kohtaan, avautuu nyt mahtava mahdollisuus päästä tutustumaan kuntatyön monipuolisiin tehtäviin.

Toimistosihteerin tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää
– hyviä sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä tiimityöskentelyyn,
– viestintätaitoja,
– ulospäin suuntautunutta ja aktiivista asiakaspalveluasennetta ,
– kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti sekä työskennellä itsenäisesti ja monialaisesti,
– rohkeutta ja halua oppia uusia asioita.

Teuvan kunta on savuton työpaikka