Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisen keskussairaalan Kuvantamisen toimialueella on haettavana hallinnollisen osastonhoitajan virka Kliinisen neurofysiologian vastuualueella.

Hallinnollinen osastonhoitaja on myös osastonhoitaja vastuualueellaan. Hänelle on siirretty ylihoitajan päätösvaltaa siten että hän mm päättää vastuualueensa hoitohenkilökunnan alle kolmen kuukauden pituisista virkavapauksista. Hän toimii vastualueellaan koordinoivana esimiehenä ja tekee vahvaa yhteistyötä vastuualueen ylilääkärin kanssa.

Kliinisen neurofysiologian osastolla tehdään EEG-, herätepotentiaali-, neurografia- ja unitutkimuksia. Osastolla tehdään myös pitkäaikaisrekisteröintejä ja annetaan magneettistimulaatiohoitoja. Kliinisen neurofysiologian yksikkö on maamme ensimmäinen akkreditoitu yliopistosairaalan kliinisen neurofysiologian laboratorio (FINAS T212 vuodesta 2003 alkaen). Osasto palvelee pääasiassa Turun yliopistollisen keskussairaalan yksiköitä tarjoten mm. laajan valikoiman kliinisen neurofysiologian tutkimuspalveluita ja neuromodulaatiohoitoja. Kaikki toiminta tapahtuu kattavan laatujärjestelmän puitteissa.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laboratoriohoitajan tutkintoa ja KNF-tutkimusten tuntemusta.

Eduksi luetaan kokemus vastaavasta työstä sekä akkreditoidusta laatujärjestelmästä, hyvät yhteistyö-, kommunikointi- ja koordinointitaidot, hyvä stressinsietokyky, ruotsin kielen taito, joustavuus sekä lean-menetelmien hallinta.

Tarjoamme sinulle erittäin mielenkiintoisen ja haastavan esimiestyön isossa ja turvallisessa organisaatiossamme. Esimiestyö ja KNF-työ on jaktuvasti kehittyvää. Muutos on jatkuvaa. Meillä et pitkästy. Organisaatiomme on laaja ja sinulla on monen Kuvantamisen alan hoitotyön esimiehen verkosto tukenasi.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.