Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 28.9.2020 klo 12 mennessä

erityisluokanopetuksen tuntiopettajan tehtävä peruutuksen vuoksi

ajalle 21.9.2020-30.6.2021 Jalasjärven Kirkonkylän koulussa. Tehtävä voidaan täyttää jo ennen hakuajan päättymistä sopivan hakijan ilmaannuttua. Kuitenkin mahdollisimman pikaisesti opettajan siirtyessä muihin tehtäviin.

Ota rohkeasti haaste vastaan ja laita hakemus meille. Tehtävänäsi on opettaa Kirkonkylän koulun 2.-3. -luokkalaisten pienluokkaa. Opetustunteja tehtävässä on 24 h/vko. Erityisluokanopettajan kelpoisuus on edellytyksenä, mutta jos kelpoisuuden puuttuessa katsot kykeneväsi hoitamaan tehtävää, niin otamme mielellämme hakemuksesi vastaan. Eduksi katsotaan positiivinen ja kehittämishenkinen työote, digitaalisen maailman riittävä osaaminen sekä taito- ja taideaineiden opettamisen taidot.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn, työtäsi tukevan 40 hengen työyhteisön noin 270
oppilaan koulussa ja mahdollisuuden tuoda erityisopetuksen kehittämiseen oman näkökulmasi.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Hakea voi myös kirjallisesti, jolloin hakemukset liitteineen lähetetään kasvatus- ja opetuspäällikölle osoitettuna osoitteella: Kurikan kaupunki, koulutoimisto, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävässä on koeaika 4 kk. Valitun tulee esittää lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote
viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.