Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Solakallion kouluun.

Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Erityiskoulunkäyntiavustajan työtehtäviin koulussamme kuuluu oppilaiden avustaminen koulupäivän, iltapäivätoiminnan ja lomahoidon aikana. Erityiskoulunkäyntiavustajalla on vastuu oppilaiden lääkinnällisestä hoidosta. Työhön voi myös kuulua avustaminen oppilaan kuljetuksissa.

Erityiskoulunkäyntiavustaja palkataan 38 h 15 min viikkotunnin työajalle. Tehtävä on kokopäiväinen.

Erityiskoulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien työntekijäresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva vähintään toisen asteen ammatillinen perustutkinto sekä lääkkeenanto-oikeudet.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/20029 tarkoittama rekisteriote.

Luemme eduksi työkokemukset tiimityöskentelystä ja vaativan erityisentuen oppilaiden avustamisesta aikaisemmissa tehtävissä. MAPA- ja Voimauttava vuorovaikutus ovat osa koulumme toimintamalleja. Niiden tunteminen tukee työtä Solakallion koulussa. Luemme eduksi myös hyvät vuorovaikutustaidot, AAC:n käytön ja yhteistyövalmiudet moniammatillisissa verkostoissa.