Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

/Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija.

Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.
Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmään sijoitettu

erityisasiantuntijan

määräaikainen virkasuhde ajalle 1.3.2019 – 31.1.2020.

Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmän vastuualueeseen kuuluu muun muassa teollisoikeudelliset suojajärjestelmät ja niitä koskeva lainsäädäntö.

Erityisasiantuntijan tehtävät liittyvät ensisijaisesti teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön ja muuhun työ- ja elinkeinoministeriön IPR-toimintaan. Erityisasiantuntija osallistuu myös teollisoikeusjärjestelmiä koskevaan EU-yhteistyöhön sekä Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluun ja hoitoon. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa myös muiden ryhmän vastuulle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

VAATIMUKSET
Viran kelpoisuusvaatimuksena on työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n mukaan viran edellyttämä tutkinto tai koulutus. Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, erityisesti ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista kansallisesta teollisoikeuspolitiikasta ja järjestelmästä, IPR-lainsäädännöstä sekä toimijakentän sidosryhmien tuntemusta.

Työtehtävissä tarvitaan lisäksi hyviä verkottumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hakijalta odotetaan vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka.
Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 6.0 – 6.1 (tehtäväkohtainen palkanosa 3563,34 – 3823,62 euroa/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Sijaisuus. Tehtävässä on 4 kk koeaika.
Määräaikainen (alle 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tällä hakuilmoituksella jatketaan erityisasiantuntijan määräaikaisesta virkasuhteesta aiemmin julkaistun hakuilmoituksen (www.valtiolle.fi ID 32-747-2018, julkaistu 15.11.2018) hakuaikaa. Määräaikaista virkasuhdetta aiemmin hakeneet otetaan huomioon tehtävää täytettäessä ilman uutta hakemusta.
ID: 32-92-2019

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Postitse: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo PL 32 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto Helsinki2019-02-12T01:08:33+00:00