Erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki

/Erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.

TEHTÄVÄN KUVAUS
Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana konserniohjausosaston ohjausyksikköön sijoitettu

erityisasiantuntijan

määräaikainen virkasuhde 1.4.2019 – 31.8.2021. Määräaikaisuuden syynä on sijaisuus.

Erityisasiantuntija työskentelee monipuolisissa ja vaativissa hallinnonalan virastojen sekä ministeriön sisäisissä ohjaustehtävissä, jotka muodostavat pääosan tehtävistä. Tehtäviin sisältyy lisäksi muita konserniohjausosaston toimialaan kuuluvia selvitys- ja kehittämistehtäviä. Erityisasiantuntijan tehtäviin sisältyy myös maakuntauudistukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyviä tehtäviä (mm. Horisontti 2020).

VAATIMUKSET
Virkasuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta virkasuhteen tehtäväalaan liittyvistä asioista. Odotamme hakijoilta hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kykyä ja halua uuden oppimiseen. Valtionhallinnon sekä valtioneuvoston toiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi, samoin kuin kokemus virastojen tulosohjauksen ja raportoinnin kehittämisestä sekä julkishallinnon päätöksentekoprosesseista.
Erityisasiantuntijan virkasuhteeseen ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset viran hoidolle antaa viran tehtäväalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä taito. Hyvä englannin kielen taito luetaan eduksi.

Ministeriön palkkausjärjestelmässä tehtävä on sijoitettu vaativuustasoon 12 (4 440,22 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää, joka voi olla enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Sijaisuus.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
ID: 31-55-2019

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Postitse: Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo PL 31 (Käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO2019-02-12T01:08:41+00:00