Erikoistuva lääkäri, Akuuttiosasto

/Erikoistuva lääkäri, Akuuttiosasto
Työn kuvaus

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Palvelukeskus Akuutin akuuttiosastolla on haettavana erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka.

Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta.

Akuuttiosaston tavoitteena on toimia tehokkaasti ja tavoitteellisesti osana päivystystoiminnan kokonaisuutta siten, että keskimääräinen osastolla hoidettavien päivystyspotilaiden hoitoaika on noin 2 vuorokautta. Akuuttiosastolla on 23 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan pääsääntöisesti yleislääketieteen, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoisalojen päivystyspotilaita.

Osaston toiminnasta vastaavat erikoislääkärit, joiden ohjauksessa erikoistuvat lääkärit toimivat. Potilaiden keksimääräinen hoitoaika on hieman yli kaksi vuorokautta. Työ opettaakin erikoistuvan lääkärin diagnosoimaan akuutin sairauden syyn ja hoitamaan sen mahdollisimman tehokkaasti.
Tarjoamme erinomaisen moniammatillisen ja tavoiteorientoituneen työyhteisön, hyvät konsultaatiomahdollisuudet sekä vahvasti eteenpäin katsovan ja uudistushakuisen KYSin Palvelukeskus Akuutin tuen.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla, käytännössä virka täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista ja puuttuvista erikoistumispalveluista yleis- ja erikoistumiskoulutus sekä yliopistoklinikkapalvelut eriteltyinä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Virkoja täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KUOPIO

Organisaation kuvaus

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Yhteystiedot

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja antaa osaamiskeskusjohtaja Tero Martikainen, puh. 044 717 5045, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuh.fi2019-01-11T14:18:12+00:00