Erikoistuva lääkäri, Akuuttiosasto, KYS Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio

/Erikoistuva lääkäri, Akuuttiosasto, KYS Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Palvelukeskus Akuutin akuuttiosastolla on haettavana erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka.

Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta.

Akuuttiosaston tavoitteena on toimia tehokkaasti ja tavoitteellisesti osana päivystystoiminnan kokonaisuutta siten, että keskimääräinen osastolla hoidettavien päivystyspotilaiden hoitoaika on noin 2 vuorokautta. Akuuttiosastolla on 23 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan pääsääntöisesti yleislääketieteen, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoisalojen päivystyspotilaita.

Osaston toiminnasta vastaavat erikoislääkärit, joiden ohjauksessa erikoistuvat lääkärit toimivat. Potilaiden keksimääräinen hoitoaika on hieman yli kaksi vuorokautta. Työ opettaakin erikoistuvan lääkärin diagnosoimaan akuutin sairauden syyn ja hoitamaan sen mahdollisimman tehokkaasti.
Tarjoamme erinomaisen moniammatillisen ja tavoiteorientoituneen työyhteisön, hyvät konsultaatiomahdollisuudet sekä vahvasti eteenpäin katsovan ja uudistushakuisen KYSin Palvelukeskus Akuutin tuen. Tutustu meihin myös videolinkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=Y5mzBWoFEqM

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Virkoja täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KUOPIO2019-02-20T15:12:32+00:00