Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa (RUSE) on haettavana

Erikoistutkijan (tutkijanuraportaan taso 2) määräaikainen tehtävä Suomen Akatemian rahoittamassa “Altmetriikka tutkimuksen arvioinnissa” -hankkeessa.

Tehtävä alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan, ja tehtävän kesto on 36 kuukautta.

Altmetriikka tutkimuksen arvioinnissa on Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan tieteellisten julkaisujen saamaan verkkohuomioon liittyviä tekijöitä ja tapahtumia, tavoitteena selvittää altmetriikan mahdollisuuksia tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tehtävään otettava erikoistutkija tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan kvantitatiivista tutkimusta tieteellisten julkaisujen metadatasta sekä julkaisujen saamasta verkkohuomiosta.

Tehtävään otettavalta edellytetään a) tohtorintutkintoa informaatiotutkimuksen, tietotekniikan, tieteen sosiologian, tilastotieteen tai joltain muulta hankkeeseen läheisesti liittyvältä alalta, b) vahvaa määrällistä menetelmäosaamista, c) kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä d) julkaisuja projektin aihealueesta. Hakijalta edellytetään hyvää englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa.

Kokemus sosiaalitieteellisestä kvantitatiivisesta tutkimuksesta, verkostoanalyysistä ja bibliometristen ja/tai altmetristen aineistojen käytöstä, sekä kiinnostus tieteellistä kommunikaatiota ja avointa tiedettä kohtaan katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (pykälä 37).

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen yleisen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2967,84-3460,91 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukseen on liitettävä a) motivaatiokirje, jossa kuvataan hakijan omia tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ja miten ne liittyvät projektiin, b) CV, c) julkaisuluettelo ja d) kahden suosittelijan yhteystiedot.

Ohjeet asiakirjoja varten ovat tiedekunnan sivuilla. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa erikoistutkija Kim Holmberg, +358 45 675 4444, [email protected] Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä ja hakuprosessista vastaa Marja Andersson, +358 50 463 6781, [email protected]

Hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona 9.10.2020 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (“Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat.