TYÖPAIKAN ESITTELY
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ, osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö ja loistavat tietovarannot. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. THL:ssä työskentelee noin 1200 asiantuntijaa ja tutkijaa.

Työpaikan tiedot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mannerheimintie 166 00300 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen genomiikka ja biopankki -yksikkö hakee erikoistutkijaa määräaikaiseen työsuhteesen. Tehtävän alkaa 7.10.2020 ( tai sopimuksen mukaan) ja päättyy 31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Haemme kokenutta tutkijaa mukaan projektiin, jossa tutkimme ja kehitämme nykyaikaisia tilastotieteellisiä menetelmiä ihmisen mikrobiomin ja muun omiikkadatan analysoimiseen.

Tutkimusryhmämme tekee yhteistyötä alan johtavien kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Hakijan mielenkiinnon kohteiden mukaan työssä on mahdolista keskittyä enemmän menetelmiin tai soveltavaan tutkimukseen. Lisäksi erikoistutkijan on mahdollista osallistua Covid-19 pandemiaan liittyvään rekisteritutkimukseen, joka tutkimusryhmässä on myös meneillään.

Erikoistutkijasta tulee tutkimusryhmän aktiivinen ja itsenäinen jäsen. Hän tutkii laajojen väestötutkimusten moniomiikka-aineistosta eroja suolistobakteereissa, suolen ja veren metabolomissa, sekä ihmisgenomissa, ja näitten erojen yhteyttä terveyteen, myös alueellisesti. Tutkimuksen voi liittyä uusien menetelmien soveltamista ja soveltuvuuden arviointia, sekä kontribuutioita tämän alan avoimessa tutkimusyhteisössä.

VAATIMUKSET
Hakijalla tulee olla tohtorintutkinto biostatistiikan, bioinformatiikan, laskennallisen biologian, tietojenkäsittelytieteen, biologian, matematiikan, lääketieteen tai muun soveltuvan aiheen alalta.

Hakijalla tulee olla vahva osaaminen ja vähintään kahden vuoden työkokemus laskennallisesti suuntautuneelta alalta, kuten tietojenkäsittelytiede, matematiikka, tilastotiede, fysiikka, ekologia, bioinformatiikka. Hakijalta odotetaan vankkaa osaamista ainakin yhdestä datatieteen ohjelmasta, esim R tai Python.
Linuxin ja klusterilaskennan osaaminen katsotaan eduksi.

Erikoistutkijan tehtävä sijoittuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 6, jossa tehtäväpalkka on 3149,84 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävän alkupalkka on noin 3600 euroa kuukaudessa.
Tehtävässä on hyvät mahdollisuudet kehittyä itsenäisenä tutkijana sekä luoda kansainvälisiä tutkimusverkostoja modernin tilastollisen mallinnuksen ja data-analyysin, sekä nopeasti kehittyvän biolääketieteen alalla.

Sijaisuus Tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
ID: 33-405-2020