Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusyksikkö. Keskuksella on toimipisteet Turussa ja Seinäjoella. Tieteellisen tutkimustyöhömme yhdistyy myös elintarvikealalle suunnattuja palveluita ja kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille sekä edistää elintarvikealan kannattavuutta, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Toimintamme keskiössä on vuonna 2019 käynnistynyt tutkimusravintola: Flavoria® on monitieteinen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiva tutkimusalusta.

Haemme FFF:n Seinäjoen tutkimusyksikköön post doc vaiheen erikoistutkijaa (50 %) 1.11.2020-31.3.2022 väliselle ajalle

Erikoistutkija tulee työskentelemään tutkimusjohtaja Anu Hopian tutkimusryhmässä. Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla (REMU) -projektissa. Tutkimushankkeessa selvitetään tuotteiden terveellisyyden ja makumieltymysten välistä vuorovaikutusta.

Turun yliopiston johtosäännön mukaan erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön.

Erikoistutkijan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta tutkimustyöstä elintarvikekehityksen alalla. Hakijalta odotetaan kokemusta elintarvikekemian tutkimuksesta ja elintarvikekehityksestä erityisesti aistinvaraisen tutkimuksen alalla. Kokemus yritysten kanssa toteutetuista hankkeista katsotaan hakijalle eduksi, mutta se ei ole edellytys tehtävään valinnalle. Projektiin valittavalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot ja sujuva englanninkielen taito. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan ohjaavan tutkimusryhmän perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoita.

Erikoistutkijan tehtävässä tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 4-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 50 % 2563,09-3460,91 eurosta kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 klo 23.59 yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat . Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, CV, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Tehtävän sisällöstä lisätietoja antaa tutkimushankkeen johtaja Anu Hopia anu.hopia @ utu.fi. p. 050 378 9919. Hakua koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstösihteeri Katja Kauttu (katja.kauttu @ utu.fi, puh. 050 436 8379