Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee Onkilahden yhtenäiskouluun englannin opettajan sijaista vuosiluokille 7-9 ajalle 2.11.-19.12.2020 ja 7.1.-11.5.2020.

Onkilahden yhtenäiskoulu on tammikuussa 2018 toimintansa aloittanut yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa on vähän yli 800 oppilasta, joista noin 300 alaluokkien puolella.

Viransijaisuuteen on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme englannin opettajan pätevyyttä sekä nykyisen opetussuunnitelman hyvää tuntemusta.

Arvostamme:
– ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä organisointikykyä
– halukkuutta ja valmiutta joustavien opetusjärjestelyiden kehittämiseen, oppilaslähtöistä työotetta
sekä valmiutta erikseen sovittavien vastuutehtävien hoitamiseen
– kokemusta monikulttuurisesta koulusta sekä yhtenäiskoulusta

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän, jossa pääset työskentelemään Vaasan suurimmassa yhtenäiskoulussa innostavassa ja monitoimijaisessa työyhteisössä.

Koeaika on kolme kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 42.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.