Barnskötare inom småbarnspedagogik

Språkbadet Sälen på Drumsö söker dig barnskötare inom småbarnspedagogiken med ett brinnande intresse för språkbad. Vi värdesätter att du är flexibel, gillar utomhuspedagogik och har en god samarbetsförmåga. Språkbadet Sälen har en förskolegrupp och två barngrupper inom småbarnspedagogiken med barn i åldern 4-5 år.

Till arbetsuppgifterna hör grundvård och all daglig verksamhet med barnen. I ett team, tillsammans med 1 lärare inom småbarnspedagogik, deltar du i planeringen samt utförande av den pedagogiska verksamheten.

Arbetstid: 38h 45 h/vecka

Avtalsområde: Anställningsvillkoren och lönen följer kollektivavtal för den privata socialservicebranschen.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga kunskaper i svenska.

Anställningen börjar 1.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregister lagen (770/1993).

För mera information ring Sonja Rönneberg (lärare inom småbarnspedagogik), 0408268744