Beskrivning av jobbet:

Vi ser barnen som unika individer som alla behöver olika saker. Att skapa en atmosfär som respekterar olikheter ser vi därför som en av våra viktigaste uppgifter.

I verksamheten satsar vi dessutom på en språkstimulerande miljö där barnen är delaktiga och får en upplevelse av att kunna påverka sin egen dag.

Vi ger en målmedveten social träning där vi lägger stor vikt i bemötandet av barn och vuxna.

I vårt arbetsteam har vi, förutom barnskötare och lärare, två reservpersoner. Nu behöver vi en reservperson till vår arbetsgemenskap.

Arbetsplats: Vindängens daghem och förskola

Arbetstid: 38,15 h/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard

Anonym rekrytering främjar rättvis och kompetensbaserad behandling av ansökningar under hela rekryteringsprocessen. I anonyma rekryteringar behandlas ansökningar anonymt så länge t.ex. när man har gjort intervjuvalen. Rekryteringen kan sedan betecknas icke-anonym, varefter rekryteringsprocessen kan genomföras på normalt sätt. Naturligtvis är det upp till organisationens egen process hur länge rekryteringen betraktas som anomyn och i vilket skede den är märkt som icke-anonym. Vid anonym rekrytering är inte alla rekryteringshanteringsfunktioner tillgängliga: till exempel sökvakt och urvals- eller rekryteringsavlsutningsfunktioner är inte tillgängliga. Sökandes logghändelser är inte heller synliga och ansökningen är inte sökbar med namnet i systemet. När rekryteringen markeras som icke-anonym är alla funktioner igen tillgängliga. Vid anonym rekrytering visas inte sökandes anonym information. Dock kan den sökande normalt fylla i ansökningsblanketten och lämna anonym information med ansökningsblanketten. Den sökande kommer att informeras via ansökningsblanketten om vad anonym rekrytering innebär i systemet. Anonyma information är: Sökandes namn, foto, födelsedatum, kön, telefonnummer, e-postadress, adress, boendekommun och modersmål. Dessa information kan därför finnas på ansökningsblanketten och kan fyllas i av den sökande men kommer inte att visas för ansökningshanterarna vid anonym rekrytering. När man markerar en rekrytering som icke-anonym visas all information på ansökningsblanketten. Frågor som kan påverka ansökningens anonymitet bör undvikas när man planerar ansökningsblanketten.
Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.