Haemme 6.10.2020 mennessä Aster Siun sote -projektiin asiantuntijaa sosiaalihuollon osa-alueelle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän, Asterin, käyttöönottoprojekti toteutetaan vuosien 2020-2026 aikana. Projektin ensimmäinen vaihe on noin vuoden pituinen suunnittelu- ja määrittelyvaihe. Vaiheen aikana, yhdessä valitun järjestelmätoimittajan kanssa, tarkennetaan tarjouspyynnössä Asterille asetettuja toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia ja määrittelyjä, sekä suunnitellaan ja dokumentoidaan Asterin käyttöön liittyviä toimintamalleja. Suunnitteluprojekti on se vaihe, jossa me tilaajana vaikutamme siihen, miten meille käyttöönotettava Aster tulee lopulta toimimaan. Siun soten prosessit ja toimintamallit eivät siis sellaisenaan tule automaattisesti siirtymään Asteriin, vaan tavoitteena on löytää yhteisesti Essoten, VSHP:n ja KSSHP:n kanssa parhaat käytännöt ja määritellä toimintamallit niiden mukaisesti.

Haemme asiantuntijaa tietojärjestelmän kehittämistyöhön ja sosiaalihuollon tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Aster-projektin aikana tehtävään kuuluu osallistuminen tietojärjestelmän sosiaalihuollon, sote-integraation, sähköisen asioinnin, raportoinnin ja analytiikan kehittämiseen.

Kelpoisuutena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan koulutus sosiaalitieteistä, yhteiskuntatieteistä, sosiaalihallintotieteistä tai muusta soveltuvan tieteen alasta. Lisäksi hakijalle katsotaan eduksi projekti- ja hanketyöskentelykokemus sekä kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä aikaisempi tutkimustyö.

Odotamme asiantuntijalta tuntemusta sosiaalialan viimeisimmästä tutkimus- ja kehittämistyöstä, tiedolla johtamisesta, sosiaalihuollon tiedonhallinnasta, lainsäädännöstä sekä uudesta asiakastietomallista. Lisäksi odotetaan englannin kielen osaamista (työtä tehdään osittain englannin kielellä), itseohjautuvuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Projektityö vaatii muuttuvien tilanteiden sietokykyä, kykyä sisäistää uusia asioita nopeassa tahdissa sekä tietoteknistä osaamista. Edellytämme hakijalta tutkimustietokantojen tuntemusta sekä eri toimistotyökalujen (O365) sujuvaa käyttöä.

Tehtävä sijoittuu Joensuun alueelle, mutta tehtävään kuuluu myös matkustamista. Työssä on etätyömahdollisuus. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Jätä sähköinen hakemus.

Lisätietoja voit kysyä:

Jaana Ihalainen, projektipäällikkö sosiaalihuolto, Aster Siun sote p. 013 330 5123

Aki Pihlapuro, projektipäällikkö tiedolla johtaminen, Aster Siun sote p. 013 330 4326

Niina Linervo, projektipäällikkö sote-integraatio, Aster Siun sote p. 013 330 4341

Joensuussa 22.9.2020

Pohjois-karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kehitämme yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja koordinoimme muutosta kohti sujuvaa tiedonvaihtoa ja katkeamattomia hoito- ja palvelupolkuja. Tuomme tiedonvaloa asiakas- ja potilastietojärjestelmällä, hyvinvoinnin tähden!