TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toimipisteet sijaitsevat Alajärvellä, Kauhajoella ja Seinäjoella.

Työpaikan tiedot: Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI

TEHTÄVÄN KUVAUS
Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakaspalveluiden Työllistymis- ja osaamispalveluiden ryhmässä on haettavana asiantuntijan virka. Virka on Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yhteinen. Asiantuntijan tehtävä sijoittuu ensisijaisesti Seinäjoen toimipaikkaan palvellen Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaita Seinäjoen seudulla tai lähiympäristössä.

Asiantuntijan keskeisenä tehtävänä on ohjata ja neuvoa asiakkaita yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti työnhakuun, kouluttautumiseen ja muuhun osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa, TE-palveluja ja verkostojen palveluja hyödyntäen. Asiantuntija vastaa asiakkaan palveluprosessin tavoitteellisesta etenemisestä ja laatii työllistymissuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa, tukee suunnitelmallisen ja yksilöidyn palveluketjun onnistumista sekä tarjoaa laaja-alaisesti ja monikanavaisesti asiakkaalle sopivia työpaikkoja ja työllistymistä tukevia palveluja. Asiantuntija koordinoi tarvittaessa myös palveluun liittyviä asiakastyötä tukevia palveluja ja tarvittaessa viestii palveluista sekä asiakkaille että verkostolle. Työhön liittyy olennaisena osana myös käytännön asiakastyöhön liittyvä verkostoyhteistyö mm. kuntien työllisyyspalveluiden, oppilaitosten, pajojen, hankkeiden, työnantajien jne. kanssa.

VAATIMUKSET
Odotamme hakijalta vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta ja tehtävässä tarvittavaa ammatillista osaamista. Lisäksi odotamme hakijalta aktiivista työpaikkoihin ja palveluihin ohjauksen rohkeutta, joustavuutta, paineensietokykyä ja valmiutta kohdata muutoksia, kykyä johtaa omaa työtään asiantuntijana ja tehdä työtä osana verkostoa.

Tehtävässä menestymisessä tarvitaan työmarkkinoiden, koulutusjärjestelmän ja ammattialojen hyvää tuntemusta.

Lisäksi odotamme hakijalta ymmärrystä palvelutarpeeseen perustuvan, tavoitteellisen, ohjauksellisen työotteen merkityksestä, aktiivisen työnvälityksen tärkeyden ymmärrystä, kokemusta asiakaspalvelusta ja siinä tarvittavista ohjaus- ja ongelmanratkaisutaidoista, verkostoyhteistyöstä sekä hyviä viestintä-, motivointi- ja vuorovaikutustaitoja.
Tavoitehakuisen ohjaus-, asiakaspalvelu- ja/tai myyntialan kokemuksen.
suomen kieli

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T04 mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 226,72 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella henkilöllä suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 15,75 – 25,50%.

Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu. Työterveyshuolto.

Viransijaisuus. tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan soveltaa enintään 6 kk koeaikaa.
Liukuva työaika.
Määräaikainen (alle 12 kk).
Virka on viraston yhteinen.
Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
ID: 32-883-2022