Hei sinä terveydenhuollon ammattilainen! Kiinnostaako mielenkiintoinen työ lääkehoidon verkkokurssien parissa?

Haemme KYSin Apteekkiin Asiantuntijaa LOVe (Lääkehoidon osaaminen verkossa) -verkkokurssien suunnitteluun, tuotantoon ja ylläpitoon vakituiseen työsuhteeseen.

LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa on koulutuskokonaisuus, joka on pääsääntöisesti suunnattu lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Osa kursseista on tarkoitettu lääkehoitoon kouluttamattomille, lääkehoitoa toteuttaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa Turvallinen lääkehoito – oppaan (2015:14) mukainen osaamisen varmistaminen lääkehoitoa toteuttavissa organisaatioissa. LOVe-koulutusta hyödynnetään laajalti Suomessa. LOVe-kurssien sisällöntuotannosta vastaa ensisijaisesti Kuopion yliopistollinen sairaala, mutta yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa. Kurssien teknisestä ylläpidosta huolehtii Awanic Oy.

Tehtävä sisältää mm.:
– LOVe (Lääkehoidon osaaminen verkossa) -verkkokurssien suunnittelua, kehittämistä, tuottamista sekä ylläpitoa Moodle-oppimisympäristössä
– Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkehoitoon kouluttamattomien henkilöiden lääkehoito-osaamisen varmistamisen kehittämistä
– Näyttöön perustuvan tiedon etsimistä, arviointia sekä hyödyntämistä

Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä tiimityöskentely ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta ja asiakaslähtöistä toiminnan suunnittelua. Työtehtävä tarjoaa mahdollisuuden etätyöskentelyyn.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Toivomme sinulta soveltuvaa terveydenhuollon tutkintoa sekä vähintään 3 vuoden kokemusta terveydenhuollon parista. Lisäksi sinulla tulisi olla kokemusta lääkehoidon osaamisen kehittämisestä, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä kokemusta verkko-oppimisympäristöön tuottamisesta. Eduksi katsomme ylemmän korkeakoulututkinnon, pedagogiset opinnot, IT-alan tutkinnon, osaaminen digitaalisen aineiston hallinnasta, kokemuksen potilas- ja lääkitysturvallisuustyöstä, hyvän ruotsin kielen taidon sekä kokemuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Tehtävää täytettäessä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Rekrytointiprosessin aikataulu: Pyrimme toteuttamaan haastattelut 30.10. ja tekemään valinnan 2.11. mennessä.