TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Pohjanmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Työpaikan tiedot: Pohjanmaan TE-toimisto Wolffintie 35 B 65100 VAASA

TEHTÄVÄN KUVAUS
Kotoutumis- ja maahanmuuttajapalvelujen asiantuntijan tehtävänä TE-toimiston Vaasan toimipaikassa on tarjota kotouttamislain ja julkisen työvoimapalvelulain mukaisia työnhakijan TE-palveluja maahanmuuttaja-asiakkaille. Kotouttamispalvelujen asiakkaana on maahan saapuva TE-toimiston asiakas, joka tarvitsee kotouttamissuunnittelua ja kotouttamispalveluja. Muille kuin vasta maahan muuttaneille asiakkaille tarjotaan TE-palveluja JTYPL:n mukaisina.

Tehtäviin kuuluu asiakkaan alkukartoituksen tekeminen sekä asiakkaan palvelutarpeen määrittäminen, kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmien laatiminen sekä niihin liittyvien työvoimapoliittisten lausuntojen tekeminen. Työ sisältää asiakaspalvelua ja asiakkaan ohjausta TE-palveluihin ja hänelle soveltuviin koulutuksiin sekä palkkatuki- ja muiden päätösten tekeminen. Tehtävässä korostuu sidosryhmäyhteistyö.

VAATIMUKSET
Hakijalta odotamme soveltuvaa ammattikorkeakoulu tai korkeakoulututkintoa ja kokemusta asiantuntijan työtä tukevista työtehtävistä
Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessä tarvitaan itsenäistä, rohkeaa ja aktiivista työotetta, hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, TE-hallinnon lainsäädännön ja palvelutuotteiden tuntemista, keskeisten yhteistyötahojen ja alueen työmarkkinoiden tuntemusta, työelämän, koulutus- ja kuntoutusmahdollisuuksien tuntemusta, sekä ohjauksellisia työtaitoja.
Kaksikielisellä alueella odotamme henkilöltä molempien kotimaisten kielten sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa. Tässä tehtävässä tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito lasketaan tehtävään valittavan eduksi.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T05 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2333,14 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Työantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu. Työterveyshuolto.

Valtion lisätalousarvion määräraha TE-toimistojen maahanmuuttajien palvelukyvyn vahvistamiseen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Määräraha on kertaluonteinen. tai sopimuksen mukaan.
Liukuva työaika
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virka on viraston yhteinen.
ID: 32-731-2020