Asianhallintasihteeri työskentelee seurakuntayhtymän laki- ja asianhallintapalveluissa, ja hoitaa yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja muiden toimielinten kokoushallinnan tehtäviä sekä toimii asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä. Lisäksi tehtävä sisältää muun muassa kirjaamon tietopalvelua ja yksikön viestintää. Osaa tehtävistä asianhallintasihteeri hoitaa vuorotellen ja yhdessä kahden muun asianhallintasihteerin kanssa.

Asianhallintasihteeri toimii sihteerinä/teknisenä sihteerinä kokouksissa sekä muun muassa koostaa ja julkaisee toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat, sekä vastaa päätösten tiedoksiannoista. Asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjän tehtäviin sisältyy muun muassa päivittäistä käyttäjätukea ja uusien käyttäjien opastamista, vaativienkin ongelmatilanteiden selvittelyä sekä asianhallinnan ja asiakirjatuotannon prosessien suunnittelua.

Kyseessä on määräaikainen sijaisuus, joka kestää 31.12.2021 saakka.

Edellytämme, että sinulla on
– tehtävään soveltuva koulutus, esimerkiksi alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto
– työkokemusta vastaavista asian- ja kokoushallinnan tehtävistä julkisessa hallinnossa
– kokemusta asianhallinnan ja kokoushallinnan järjestelmistä (Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä mm. Dynasty 360, Cloud Meeting sekä Office 365 ja Teams)
– tehtäväalan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta, ja taitoa soveltaa niitä käytäntöön
– erinomainen suomen kielen taito ja tehtävän edellyttämä ruotsin kielen taito
– hyvät vuorovaikutustaidot, paineensietokykyä ja positiivinen asiakaspalveluasenne
– mahdollisuus tarvittaessa joustaa työajoissa (osa kokouksista pidetään iltaisin).

Toivomme, että
– olet joustava ja oma-aloitteinen
– omaat hyvät tietotekniset perustaidot
– olet valmis omaksumaan uutta ja olet kehittämisorientoitunut
– pystyt toimimaan itsenäisesti mutta myös tiimin kanssa ja olet halukas auttamaan myös muita tiimin jäseniä tarvittaessa.

Työtehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 601 ja palkka on työkokemuksesta riippuen 2.737,34 – 3.077,18 euroa/kk. Henkilöstöetuina tarjoamme mm. tuetun työpaikkalounaan ja työterveyspalvelut. Toimitilamme ovat hyvien kulkuyhteyksien äärellä Kalliossa.

Työsuhteeseen valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen valitulla on 6 kk:n koeaika.

Tehtävään hakeminen tapahtuu KirkkoHR:n kautta 9.10.2020 klo 16 mennessä.
Lisätietoja tehtävästä antaa asianhallinnan suunnittelija, palveluesimies Mervi Hämäläinen p. 09 2340 2432 (29.9.-2.10. klo 13-15) tai sähköpostilla [email protected]