Tule mukaan meidän tiimiin!

Kymsoten asiakasohjausyksikkö huolehtii asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palveluiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta ikääntyneiden koti-, asumis- ja hoivapalveluissa sekä erityisryhmien asumisen palveluissa. Tavoitteena on muodostaa asiakkaan tarpeita vastaava palvelukokonaisuus, jossa hyödynnetään yksityisiä-, 3.sektorin- ja julkisia palveluntuottajia. Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan aina asiakkaan omat toiveet ja voimavarat sekä hänen läheistensä kautta mahdollistuva tuki. Asiakasohjauksessa työskentelee asiakasohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä.
Asiakasohjaajat vastaavat kuntalaisten ohjauksesta ja neuvonnasta puhelinpalvelun ja teknologisten ratkaisuiden avulla, tehden alustavaa palvelutarpeen arviointia.

Asiakasohjaajat tekevät palvelutarpeen arviointia, laativat asiakassuunnitelman ja tekevät tarvittavat viranomaispäätökset. He suunnittelevat palvelut asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, tavoitteena asiakassuunnitelmaan kirjattu palvelukokonaisuus, joka vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Palvelukokonaisuus muodostuu yhteistyötahojen, useiden palvelujen, palveluntuottajien ja etuisuuksien yhteensovittamisesta. Asiakasohjaajan tehtävänä on koordinoida asiakkaan palvelukokonaisuutta ja toimia aina asiakkaan tukena muuttuvissa tilanteissa. Tehtävään liittyy monialainen tiimityö ja verkostoyhteistyö.

Etsimme joukkoomme uusia työntekijöitä, joka osaavat tunnistaa asiakkaiden moninaiset tarpeet ja voimavarat sekä ymmärtää palvelukokonaisuuksia. Työ vaatii itsenäistä päätöksentekokykyä ja erilaisten tietojärjestelmien hallintaa. Työntekijän on oltava kiinnostunut kehittämisestä, yhteistyökykyinen ja kyettävä antamaan omaa osaamistaan myös muiden ammattilaisten käyttöön. Aikaisempi työskentely ikäihmisten parissa katsotaan eduksi tähän tehtävään.

Asiakasohjaajan virka (1) Kotona asumisen tuki (työpiste: Karhulantie 30, 48600 Kotka), aloitus 5.10.20 tai sopimuksen mukaan

Asiakasohjaajan viransijaisuus (1) Kotona asumisen tuki ( työpiste: Karhulantie 30, 48600 Kotka), aloitus mahdollisimman pian

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto (AMK) tai vastaa aikaisempi koulutus.

Työ vaatii oman auton käyttöä, työtehtävät edellyttävät liikkumista Kymenlaakson alueella. Tehtäväkohtainen palkka on 2637,59 €/kk. Tehtävät ovat pääsääntöisesti virka-aikana tapahtuvaa toimintaa, yksikössä on käytössä yleistyöaika liukumalla.