Ansökningstiden förlängs till 28.9 kl. 15
Tidigare inkomna ansökningar beaktas

Vi lediganslår

en befattning som kommunikationskoordinator

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Den viktigaste uppgiften för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är att främja välbefinnandet samt bidra till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning.
Vi betjänar omkring 43 000 invånare och har en personalstyrka på ca 1 500 personer. Vår organisation är tvåspråkig.

Vi söker nu en självgående och idérik kommunikationskoordinator som ansvarar bland annat för administrering och uppdatering av social- och hälsovårdsverkets hemsidor och interna sidor (Inside), sociala medier samt är huvudanvändare och uppdaterare av våra tjänster i servicedatalagret (Suomi.fi).

Till arbetsuppgifterna hör också dokumenthantering samt planering och verkställande av kommunikationsuppgifter.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller lämplig yrkesexamen på andra stadiet.
Kännedom om social- och hälsovårdens informationsförvaltning och tidigare erfarenhet från social- och hälsovårdsbranschen ses som merit.

Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål.

Befattningen tillträds enligt överenskommelse.

Lön enligt AKTA. Prövotid är sex (6) månader. Innan valet träder i kraft bör den till befattningen valda uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lämna in din ansökan och CV via nedanstående länk.
Ansökningstiden utgår 28.9.2020 kl. 15.00

Tilläggsinformation ger
Personalchef Päivi Stenman tfn. 06 786 2003, 0500 564 115, [email protected]

Jakobstad 21.9.2020

Social- och hälsovårdsverket
Personalförvaltning