Vehkojan kouluun haetaan ajalle 8.10.2020-5.6.2021

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN SIJAISTA
yläkoulun opetukseen

Opetusta 20 t/vko.

Koulu on n. 560 oppilaan yhtenäiskoulu.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Hakemukset virkaan tulee ensisijaisesti tehdä Internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Muutoin valinta raukeaa.