Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen liittyvään hanketyöhön haetaan

NELJÄ VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAA

määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 5.10.2020-31.5.2021.

Hankkeen tavoitteena on joustavan ja eheän opinpolun vahvistaminen toimintakulttuuria kehittämällä ja luomalla opinpolkua tukevia rakenteita lapsiryhmissä ja lasten siirtyessä toimintaympäristöstä toiseen. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja toimii työparina yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.

Tehtävät sijoittuvat Huhtasuon päiväkotiin, Kangasvuoren päiväkotikouluun, Tikan, Pohjalammen ja Ristikiven päiväkoteihin sekä Vesmanninmäen, Haapaniemen ja Janakan päiväkoteihin.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 5.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.