TYÖPAIKAN ESITTELY
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö, FINAS-akkreditointipalvelu, toimii Suomessa kansallisena akkreditointielimenä, jonka tehtävänä on tarjota kansainvälisten kriteerien mukaista akkreditointipalvelua. Akkreditoinnin kohderyhminä ovat laboratoriot, tarkastuslaitokset, sertifiointiorganisaatiot, todentajaorganisaatiot ja vertailumittausten järjestäjät. Akkreditoinnilla osoitetaan kohderyhmien pätevyys ja toiminnan vastaavuus kansainvälisissä standardeissa määriteltyihin vaatimuksiin.

Työpaikan tiedot: Pasila Opastinsilta 12 00520 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Työsi on arvioida testaus- ja kalibrointilaboratorioiden, tarkastuslaitosten ja/tai sertifiointiorganisaatioiden pätevyyttä. Aiempi työkokemuksesi ratkaisee, mitkä näistä asiakkaista ovat vastuullasi. Teet töitä akkreditointiyksikössämme FINASissa, missä kollegoinasi on kaksikymmentä pätevyyden arvioinnin ammattilaista.

VAATIMUKSET
Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan, luonnontieteiden tai oikeustieteen alalta. Olet aiemmassa työssäsi perehtynyt laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen käytäntöihin ja sovellut pääarvioijan tehtäviin. Luemme työkokemuksen arvioijana eduksi.

Lisäksi sinulla on
yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä
oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentelytapa
valmiutta matkustaa
erinomainen suomen kielen taito ja kyky selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun

Kielitaitosi täyttää virkamieskriteerit: puhut ja kirjoitat vähintään tyydyttävästi ruotsia. Hyvä ruotsin kielen taito lasketaan eduksi. Englannin kielen taitosi on hyvä, eli pystyt tekemään sujuvasti kansainvälistä yhteistyötä.

Aloituspalkkasi on 4267 euroa. Palkkasi koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, mikä on 3608 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvan palkanosan, mikä on enintään 43,5 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uutena työntekijänä tehtäväkohtainen palkanosasi on 18,25%. Tehtäväsi sijoittuu virastomme palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 109.

Panostamme Tukesissa henkilöstömme viihtyvyyteen ja pysyvyyteen.

Tarjoamme sinulle muun muassa:
liukuvan työajan sekä hyvät mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen
hyvät etätyömahdollisuudet ja modernit työskentelytilat
tukea ja rohkaisua osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Mahdollistamme urapolkuja vaativampiin asiantuntijatehtäviin tai esimiestyöhön
laajat työterveyspalvelut
Smartum liikunta- ja kulttuuriedut
monipuolista työhyvinvointitoimintaa

Toinen tehtävä alkaa 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan ja toinen 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
ID: 32-720-2020