Määräaikainen kiinteistönhoitajan toimi, Kustavin kunta, Kustavi

Kiinteistönhoitajan keskeisiin tehtäviin kuuluvat kunnan kiinteistöjen sekä viher- ja katualueiden [...]